Aktualności Aktualności

40 lat historii

Decyzją walnego zgromadzenia z dnia 14.01.2014r. została rozwiązana Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna w Nadleśnictwie Drygały, która została założona w dniu 9 października 1973r.

Pierwszymi założycielami byli : Marian Ćwik – ówczesny Nadleśniczy oraz pracownicy Nadleśnictwa: Jerzy Szewczyk, Antoni Korek i Jerzy Zieliński. Prezesami Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej byli: Marcin Ćwik, Marian Podlecki, Józef Zawadzki , Jerzy Kobylański i i obecnie tą  funkcje pełnił Pan Sławek Statkiewicz. Naczelnikami OSP byli Jerzy Szewczyk i Wojciech Zieliński.

Najaktywniejszą działalność jednostka prowadziła w latach 80-tych, biorąc udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej oraz w zawodach straży leśnych. Największym osiągnieciem Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej było zajęcie II miejsca na krajowych zawodach straży leśnych w 1988r. w Wieruszewie. Jednostka Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej najczęściej dysponowana była do pożarów obszarów leśnych Nadleśnictwa ale brała także udział przy innych pożarach.

W związku z likwidacją Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadleśnictwie Drygały, Nadleśnictwo Drygały  nieodpłatnie użyczyło samochód strażacki typu STAR 244 dla Gminy Biała Piska. Będzie on służył Ochotniczej Straży Pożarnej w Drygałach zabezpieczając potrzeby  lokalnej społeczności  a tym samych zabezpieczając obszary leśne Nadleśnictwa Drygały .

W imieniu własnym a także pracowników Nadleśnictwa Drygały pragnę podziękować Druhom, którzy byli zrzeszeni w Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadleśnictwie Drygały za zaangażowanie i udział w prowadzonych przez 40 lat akcjach ratowniczych. Wasza praca przyczyniła się niewątpliwie do zmniejszenia rozmiaru zniszczeń i strat nie tylko finansowych ale także przyrodniczych. Serdecznie gratuluje postawy i działań .