Aktualności Aktualności

Afrykański pomór świń

Przed dwoma tygodniami potwierdzone zostało wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF) na Litwie. Tym samym wirus ASF (ASFV) znalazł się na obszarze Unii Europejskiej (UE).

Wojewoda Podlaski podpisał 5 listopada br nowe Rozporządzenie (Nr 2/2013) w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Traci moc poprzednie rozporządzenie z dn. 8 sierpnia 2013r.