Aktualności Aktualności

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w Nadleśnictwie Drygały

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drygały

 

Ogłasza przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w latach 2020-2029.

 

 

 

Termin składania ofert upływa dnia 10 sierpnia 2020 r. o godz. 1500.

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zawarte są w plikach do pobrania zamieszczonych na stronie: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_drygaly/komunikaty_i_ogloszenia.

 

z up. Nadleśniczego Nadleśnictwa Drygały

Inżynier Nadzoru

 

 inż. Andrzej Czerepko