Aktualności Aktualności

Inwentaryzacja zwierzyny w Nadleśnictwie Drygały 2015

Na terenie Nadleśnictwa Drygały w dniach 20-22 lutego 2015 roku leśnicy i myśliwi policzyli zwierzęta. To niemałe organizacyjnie wydarzenie wymaga zaangażowania wielu ludzi.

W inwentaryzacji, która trwała trzy dni łącznie wzięło udział 177 uczestników, obszar objęty inwentaryzacją wyniósł 2790,30 ha.

Po co tak duże zaangażowanie?
Inwentaryzacja zwierzyny odbywa się corocznie. Wyniki, stanowią podstawę do planowania pozyskania niektórych gatunków zwierząt. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że pozyskanie zwierzyny opiera się na zatwierdzonych wcześniej wieloletnich łowieckich planach hodowlanych obejmujących okres 10 lat. Szczegółowy plan pozyskania określa natomiast roczny plan łowiecki, ustalony m.in. w oparciu o wynik inwentaryzacji. Dokładnie policzona zwierzyna ma więc ogromne znaczenie dla właściwego gospodarowania populacjami zwierząt.

W jaki sposób policzyliśmy zwierzęta?
Metodą pędzeń próbnych. Polega ona na liczeniu zwierząt pędzonych przez fragment lasu w kierunku obserwatorów, których zadaniem jest rozpoznanie i policzenie zwierzyny. Liczący muszą uważać, aby uniknąć podwójnego policzenia zwierza. Wyniki odnosi się do powierzchni całego nadleśnictwa.

Wyniki.
Tegoroczne wyniki wykazały, że populacje łosia i sarny utrzymują się na stałym poziomie, natomiast odnotowaliśmy spadek liczebności jelenia i dzika.