Aktualności Aktualności

Kolejny rok współpracy z Ośrodkiem Hodowli Cietrzewia w Spychowie

We wtorek 17 maja 2022 roku kogut cietrzewia odłowiony na terenie Nadleśnictwa Drygały powrócił do swojego naturalnego środowiska.

Kogut został odłowiony 4 maja br. na terenie poligonu wojskowego na terenie Nadleśnictwa Drygały, a następnie przetransportowany do Ośrodka Hodowli Cietrzewia Nadleśnictwa Spychowo na czas toków. Jego zadaniem było wzbogacenie puli genetycznej hodowanych tam ptaków, poprzez pokrycie jak największej ilości kur. Dopuszczanie dziko żyjących kogutów do kur przebywających w Ośrodku ma kluczowe znaczenie w uniknięciu kojarzenia ze sobą osobników blisko spokrewnionych.

Celem Ośrodka jest hodowla cietrzewi, które docelowo będą wsiedlane do naturalnego środowiska. Młode osobniki do życia na wolności przygotowywują się w specjalnych wolierach. Wsiedlone cietrzewie zasilają lokalne populacje i przyczyniają się do zwiększania ich liczebności.

Nadleśnictwa Drygały od lat prowadzi czynną ochronę cietrzewia, a obecnie bierze udział w projekcie „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce” finansowanego z Funduszu Leśnego. Działania realizowane w ramach projektu to między innymi redukcja liczebności ssaków drapieżnych oraz monitorowanie ich zagęszczenia, monitoring genetyczny cietrzewia, prowadzenie obserwacji w ostojach, czy wykaszanie aren tokowiskowych.

Złapany w tym roku kogut jest kolejnym z Nadleśnictwa Drygały odłowionym w celu zwiększenia puli genetycznej ptaków przeznaczonych do wsiedlenia. Nasze cietrzewie odwiedzają Ośrodek w okresie toków od 2018 roku.