Aktualności Aktualności

Kolejny rok z cietrzewiem

Już kolejny raz w celu poprawy warunków bytowania populacji cietrzewia w Nadleśnictwie Drygały jesienią 2015 roku w miejscach stałych tokowisk zlokalizowanych na poligonie Orzysz wykoszono areny tokowe na łącznej powierzchni 35 ha. W tym roku wykoszono o 30 ha mniej aren. Zmniejszona powierzchnia wynika z wystąpienia w okresie jesiennym wielkopowierzchniowego pożaru terenów poligonowych, który m. in. objął arenę tokową w leśnictwie Ruda. Wykoszone areny stwarzają dogodniejsze warunki do odbycia wiosennych toków oraz poprawiają widoczność zapewniając tokującym ptakom większą ochronę przed drapieżnikami. Koszenia wchodzą w zakres działań ochrony czynnej cietrzewia i są zgodne z działaniami ochronnymi ujętymi w planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz.

Zadanie pn. „Wykaszanie aren tokowych w strefach ochronnych cietrzewia na obszarze Natura 2000 PLB280014 Ostoja Poligon Orzysz" zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach umowy dotacji nr 00109/15/16025/OP-CO/D.

Koszt zadania:

brutto – 17 463,60 PLN,

netto – 16 170,00 PLN, w tym:

dotacja WFOŚiGW w Olsztynie – 10 000,00 PLN,

koszty własne Nadleśnictwa Drygały – 6 170,00 PLN.

Zadanie zostało wykonane przez WIKO USŁUGI LEŚNE Tadeusz Chodnicki z Drygał.