Aktualności Aktualności

Pomagamy cietrzewiom

W celu poprawy warunków bytowania populacji cietrzewia w Nadleśnictwie Drygały jesienią 2013 roku wykoszono areny tokowe na łącznej powierzchni 65 ha.

W celu poprawy warunków bytowania populacji cietrzewia w Nadleśnictwie Drygały jesienią 2013 roku wykoszono areny tokowe na łącznej powierzchni 65 ha. Przygotowano w ten sposób dogodniejsze warunki do odbycia toków wiosną 2014 roku. Wykoszone areny poprawią widoczność tokującym ptakom zapewniając większą ochronę przed drapieżnikami. Koszenia wchodzą w zakres działań ochrony czynnej tego gatunku. Zadanie pn. „Wykaszanie aren tokowych w strefach ochronnych cietrzewia na obszarze Natura 2000 PLB280014 „Ostoja Poligon Orzysz"" zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach umowy dotacji nr 00230/13/16024/OP-WK/D.

Koszt zadania:

brutto – 35 100,00 PLN,

netto – 32 500,00 PLN, w tym:

dotacja WFOŚiGW w Olsztynie – 10 000,00 PLN,

koszty własne Nadleśnictwa Drygały – 22 500,00 PLN.

Zadanie zostało wykonane przez Zakład Usług Leśnych Andrzej Nowak z Orzysza.