Aktualności Aktualności

Rozpoczął się sezon grzybowy

Nadszedł wrzesień a wraz z nim dla większości miłośników grzybów rozpoczął się sezon. I nie ma się czemu dziwić, bo choć najbardziej wytrawni grzybiarze zbierają grzyby przez cały rok, to właśnie wrzesień jest zazwyczaj okresem, w którym w lasach pojawia się ich najwięcej.

Przy tej okazji warto przypomnieć kilka podstawowych zasad, którymi powinniśmy się kierować w czasie grzybobrania:

  1. Zbieraj tylko te grzyby, co do których jesteś pewien, że są jadalne. Warto skorzystać z atlasu grzybów – często w opisach podane są gatunki, z którymi można je pomylić wraz z cechami odróżniającymi.
  2. Nie wolno rozpoznawać gatunków grzybów na podstawie ich smaku – istnieją gatunki śmiertelnie trujące, posiadające przyjemny, słodkawy smak, np. muchomor sromotnikowy czy muchomor wiosenny.
  3. Jako początkujący grzybiarz zbieraj tylko grzyby rurkowe. W tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących i występuje dużo mniejsze ryzyko zatrucia niż w przypadku grzybów blaszkowych.
  4. Zbieraj wyłącznie grzyby zdrowe, a także wyrośnięte i dobrze wykształcone. Zbyt młode grzyby, bez wykształconych cech danego gatunku, mogą stanowić przyczynę tragicznych pomyłek.
  5. Zbieraj grzyby do koszyków bądź pojemników przepuszczających powietrze. Nie korzystaj z foliowych reklamówek - grzyby w nich przechowywane powodują zaparzanie owocników i przyspieszają ich psucie.
  6. Nie zbieraj grzybów rosnących w przydrożnych rowach oraz w okolicach będących skupiskiem odpadów, takich jak zakłady produkcyjne lub drogi o dużym natężeniu ruchu, ponieważ grzyby wchłaniają ze swego otoczenia metale ciężkie i inne zanieczyszczenia.
  7. Wszystkie drogi leśne nieposiadające oznakowania o udostępnieniu do ruchu publicznego są, zgodnie z Ustawą o lasach, niedostępne dla pojazdów silnikowych. Dlatego samochód pozostaw w wyznaczonym do tego miejscu przy drodze publicznej lub na leśnym miejscu postoju pojazdów. Pojazdy pozostawione w środku lasu mogą utrudniać pracę nie tylko leśnikom, ale również, w przypadku, np. pożaru, służbom ratunkowym. Mapę wszystkich miejsc postoju pojazdów w Lasach Państwowych (i nie tylko) możesz znaleźć na stronie Banku Danych o Lasach pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy w zakładce „Mapa zagospodarowania turystycznego”. Polecamy także aplikację mobilną „mBDL”, posiadającą wszystkie funkcjonalności Banku Danych o Lasach w wersji przeglądarkowej.

Do zobaczenia w lesie!