Aktualności Aktualności

Zmarł Nadleśniczy Janusz Zieliński

28 października 2020 r. w wieku 54 lat zmarł Nadleśniczy Nadleśnictwa Drygały dr inż. Janusz Zieliński.

Był wieloletnim pracownikiem Lasów Państwowych. Rozpoczął pracę w 1985 roku jako stażysta w Nadleśnictwie Nowogród, z którym związany był przez następne 21 lat. W 2006 roku roku został zatrudniony na stanowisku inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Pisz. Po roku związał się jednak z Nadleśnictwem Drygały, gdzie w latach 2007-2009 był najpierw zastępcą Nadleśniczego, a następnie w latach 2009-2016 pełnił funkcję inżyniera nadzoru. W 2011 roku otrzymał tytuł doktora nauk leśnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 24 listopada 2016 roku został powołany przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Pana Andrzej Józefa Nowaka na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Drygały. Funkcję tę pełnił aż do chwili śmierci.