Wydawca treści Wydawca treści

certyfikaty

Nadleśnictwo Drygały prowadzi gospodarkę leśną zgodną z zasadami FSC oraz PEFC.

 

Forest Stewardship Council® FSC-C107315 (Rada Dobrej Gospodarki Leśnej, FSC) jest międzynarodową organizacją „non-profit”, utworzoną po Szczycie Ziemi w 1992 roku. Celem jej wspieranie inicjatyw, zmierzających do odpowiedzialnego zarządzania światowymi zasobami leśnymi oraz znakowanie dostępnych na rynku certyfikowanych produktów leśnych.

PEFC jest skrótem angielskiej nazwy międzynarodowej organizacji pozarządowej Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes. Została ona utworzona, by wspierać zasady zrównoważonej gospodarki leśnej. Jej celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. W związku z tym ta certyfikacja jest prowadzona według standardów krajowych, akredytowanych przez PEFC.

Przyznanie certyfikatu potwierdza, że lasy są zarządzane poprawnie na każdym etapie – od wysiania nasion w szkółkach, poprzez zabiegi hodowlane i ochronne, do wycinki i sprzedaży drewna. Certyfikacja gospodarki leśnej jest dla Lasów Państwowych korzystna, ponieważ na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na surowiec certyfikowany – poszukuje go wielu renomowanych producentów wyrobów z drewna.

Z dniem 11.08.2011 r. 28 nadleśnictw wchodzące w skład RDLP w Białymstoku, w tym także Nadleśnictwo Drygały, zostały objęte certyfikatem FSC® o numerze NC-FM/COC-015247, ważnym po aktualizacji do 10.08.2026 r. Przyznany dokument potwierdza, że na terenie wymienionych nadleśnictw prowadzona jest trwale zrównoważona, proekologiczna gospodarka leśna spełniająca podstawy do przejścia procedury certyfikacyjnej, wypełniająca Zasady dobrej gospodarki leśnej FSC, do których należą:

•             Zasada 1: Przestrzeganie regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju i zasad FSC;

•             Zasada 2: Odpowiedzialność wynikająca z tytułów własności i praw;

•             Zasada 3: Przestrzeganie praw ludności rdzennej (nie dotyczy Polski);

•             Zasada 4: Współpraca ze społeczeństwem i prawa pracowników;

•             Zasada 5: Racjonalne czerpanie korzyści z lasów;

•             Zasada 6: Ochrony przyrody i bioróżnorodności leśnej;

•             Zasada 7: Sporządzanie, aktualizowanie i stosowanie ustaleń planów urządzania lasu;

•             Zasada 8: Monitoring poszczególnych elementów i ocena gospodarki leśnej;

•             Zasada 9: Ochrona lasów o szczególnej wartości;

•             Zasada 10: Właściwa gospodarka na plantacjach.

Nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP w Białymstoku, w tym także Nadleśnictwo Drygały, z dniem 05.11.2020 r. po raz kolejny zostały objęte certyfikatem PEFC, tym razem o numerze BVCPL/PEFCFM/11/1, ważnym do 13.11.2023 r. Przyznany dokument potwierdza, że na terenie nadleśnictw należących do RDLP w Białymstoku prowadzona jest trwale zrównoważona, proekologiczna gospodarka leśna spełniająca podstawy do przejścia procedury certyfikacyjnej, którymi są następujące kryteria:

•             Kryterium I - Utrzymanie, odpowiednie wzmocnienie oraz powiększanie i podnoszenie wartości zasobów leśnych i ich udział w globalnym bilansie węgla;

•             Kryterium II - Zachowanie i wzmocnienie zdrowia i witalności ekosystemów leśnych;

•             Kryterium III - Utrzymanie i wzmocnienie produkcyjnych funkcji lasów;

•             Kryterium IV - Zachowanie, ochrona o odpowiednie wzbogacenie leśnej różnorodności biologicznej;

•             Kryterium V - Utrzymanie i rozszerzenie ochronnych funkcji lasów zwłaszcza funkcji glebo- i wodochronnych;

•             Kryterium VI - Utrzymanie i rozwój innych społeczno-ekonomicznych funkcji lasów.