Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Drygały
Nadleśnictwo Drygały
+48 87 424 05 60
+48 87 424 05 70

Drygały
ul. Grunwaldzka 22
12-230 Biała Piska

NIP: 849-000-45-05

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest - /PGL_LP_0109/SkrytkaESP

NADLEŚNICZY
MGR INŻ. ANDRZEJ CZEREPKO
87 424-05-60
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
MGR INŻ. MACIEJ BAGIŃSKI
87 424-05-63; 507-063-703
GŁÓWNA KSIĘGOWA
MGR LIDIA DAWID
87 424 05 65; 609-057-911
SEKRETARZ
MGR INŻ. DARIUSZ CHEŁSTOWSKI
87 424-05-73, 663-774-914
INŻYNIER NADZORU
MGR INŻ. ADAM MYKA
kom. 609-474-911
INŻYNIER NADZORU
MGR INŻ. KAROL LIPIŃSKI
kom. 603-619-279

STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH

mgr Elżbieta Boguszewska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 87 424 05 62

DZIAŁ FINANSOWO- KSIĘGOWY

mgr Andrzej Żebrowski
Starszy Księgowy
Tel.: +48 87 424 05 69
mgr Andrzej Trojanowski
Księgowy
Tel.: +48 87 424 05 79
mgr Justyna Gromadzka
Referent ds. finansowych
Tel.: +48 87 424 05 68
mgr Anna Maria Bazydło
Księgowy
Tel.: +48 87 424 05 79

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Monika Fuchs
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: +48 87 424 05 67
mgr inż. Ewa Matusiak
Starszy Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 87 424-05-64; 514-894-441
Aniela Statkiewicz
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: +48 87 424 05 60
mgr inż. Andrzej Żebrowski
Specjalista ds. budownictwa
Tel.: +48 87 424 05 72, kom. 501-439-073
Wojciech Zieliński
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: +48 87 424 05 72, kom. 607-292-418

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Krzysztof Statkiewicz
Specjalista SL-pozyskanie,administrator Silp
Tel.: +48 87 424 05 80, kom. 609-440-484
mgr inż. Andrzej Sas
Specjalista SL ds. łowiectwa, edukacji leśnej
Tel.: +48 87 424 05 76
mgr Anna Mierzejewska
Specjalista SL - marketing, gospodarka drewnem
Tel.: +48 87 424 05 71, kom. 514-894-404
inż. Jakub Przybył
Specjalista SL ds. Marketingu
Tel.: +48 87 424 05 71,
inż. Anna Krajewska
Starszy specjalista SL - dzierżawy, hodowla lasu
Tel.: +48 87 424 05 78
inż. Arkadiusz Dąbkowski
Starszy specjalista SL-p.poż.,certyfikat,LMN
Tel.: +48 87 424 05 84. kom. 509-015-680
Małgorzata Siejk
Referent ds. ochrony lasu
Tel.: +48 424 05 76

STRAŻ LEŚNA

mgr inż. Grzegorz Olszewski
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: +48 87 424 05 75, kom. 517-212-352
Sylwester Wysocki
Strażnik Leśny
Tel.: kom. 609-454-626
Janusz Jagier
Strażnik Leśny
Tel.: kom.508-085-564

PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY

W razie pożaru - ALARMUJ !
Dyspozytor
Tel.: +48 87 424 05 74, kom. 509-016-482
Pilot
Leśna Baza Lotnicza
Tel.: kom. 607-661-535