Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

INFORMACJE OGÓLNE 

Nadleśnictwo Drygały gospodarzy na 32 tyś ha terenów powiatów ełckiego i piskiego w województwie warmińsko-mazurskim. Większość lasów Nadleśnictwa skupia się w dużym kompleksie historycznej puszczy Piskiej na Nizinie Mazurskiej, z enklawami bagien i terenów bezleśnych, wykorzystywanych jako poligony przez jednostki wojskowe. Pozostała część lasów podzielona jest na 183 małe i średnie kompleksy, rozlokowane wśród pól w morenowym krajobrazie Pojezierza Ełckiego. Lasy Nadleśnictwa to w 87 % bory sosnowe z domieszką świerka zagospodarowane tradycyjną metodą zrębową. Nadleśnictwo pozyskuje co roku ok. 100 tyś m3 surowca drzewnego, którego sprzedaż zapewnia samowystarczalność finansową. W tym samym czasie, co roku, w tutejszych lasach przyrasta ponad 200 tyś m3 masy drzewnej w związku, z czym każdego roku zasobność lasów wzrasta o kolejne 100 tyś m3,Tutejsze w większości ubogie bory nękane są przez szereg czynników destrukcyjnych jak zagrożenie gradacjami owadów, jak przypłaszczek, cetyńce i korniki, a także szkody od huby korzeniowej i wysokie zagrożenie pożarowe.

Prowadzona obecnie w Lasach Państwowych proekologiczna gospodarka wielofunkcyjna harmonijnie łączy racjonalna gospodarkę drewnem z ochroną przyrody i utrzymaniem trwałości lasów oraz służebnościami na rzecz społeczeństwa w zakresie udostępniania dla nauki, turystyki i wypoczynku.

Priorytetem tej gospodarki jest unaturalnianie i wzbogacanie leśnych ekosystemów w oparciu o wzorce biocenoz naturalnych, co jest najlepszym sposobem skutecznego zapobiegania większości zagrożeń. W trakcie wymiany pokoleń lasu, w miejscu wyciętych sosnowych monokultur sadzi się uprawy o składzie stosownym do siedliska z niezbędnymi domieszkami, gwarantującymi, że wyprowadzony z nich las będzie bardziej różnorodny i tym samym zdrowszy od swojego poprzednika. Dzięki proekologicznej gospodarce wielofunkcyjnej lasy spełniają doniosłą rolę w zakresie dostarczania dużych ilości surowca drzewnego, niezbędnego krajowej gospodarce, umożliwiając zatrudnienie dużej liczby osób w branży drzewnej oraz przez podatki wspierając budżet gmin. Równocześnie kreują naturalność i bogactwo przyrodnicze regionu, w tym jego walory turystyczne i rekreacyjne.