Wydawca treści Wydawca treści

edukacja

Edukacja przyrodniczo-leśna w Nadleśnictwie Drygały prowadzona jest w oparciu o obowiązujące w Lasach Państwowych Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 9 maja 2003r w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa.

Wszystkich zainteresowanych organizacją spotkań edukacyjnych na terenie nadleśnictwa prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach, które reguluje współpracę polegającą na wspólnym organizowaniu zajęć w ramach edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa.

Odpowiednio zorganizowana współpraca uwzględniająca wskazane w regulaminie kwestie BHP zagwarantuje uczestnikom spotkań, w tym także nauczycielom pełniącym funkcje opiekunów, odpowiednie warunki do nauki, rzetelną informację i przede wszystkim bezpieczeństwo.

Chętnych do współpracy prosimy o wcześniejsze uzgadnianie szczegółów wizyt z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie edukacji leśnej w nadleśnictwie a także właściwymi leśniczymi. Warunkiem przeprowadzenia zajęć jest przekazanie do nadleśnictwa podpisanego przez Zgłaszającego, lub osobę upoważnioną do organizacji spotkania „Oświadczenia o akceptacji Regulaminu”.

Referent ds. łowiectwa i edukacji leśnej Andrzej Sas tel. 87 424 05 67, e-mail: andrzej.sas@bialystok.lasy.gov.pl

Leśniczy ds. łowieckich Jarosław Wołkowycki  tel. 663 771 252, e-mail: drygaly@bialystok.lasy.gov.pl