Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy, która określa nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w ustawie o ochronie przyrody.

Na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Drygały znajduje się 16 pomników przyrody - 8 pojedynczych drzew oraz 8 w formie grupowej i przydrożnych alei. Ochroną objęte są następujące gatunki: Lipa drobnolistna, Sosna zwyczajna, Dąb szypułkowy, Brzoza brodawkowata, Klon jawor, Jedlica zielona, Buk zwyczajny, Klon zwyczajny, Jałowiec pospolity, Wiąz szypułkowy.