Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja spotkań edukacyjnych


DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

NADLEŚNICTWA DRYGAŁY

 

PROGRAMY STAŁE, ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA

 

 

Wydarzenia

1.

Zajęcia w Izbie Edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.

 

 

2.

Zajęcia ustalane: prezentacje multimedialne, zajęcia plastyczne, artystyczne, konkursy, pokazy filmów itp. dla dzieci i młodzieży.

 

Proponowane tematy do realizacji:

Ø  Zwierzęta leśne

Ø  Ślady i tropy zwierząt

Ø  Sowy naszych lasów

Ø  Formy ochrony przyrody

Ø  Ochrona przeciwpożarowa lasów

Ø  Recykling i zasady segregacji śmieci

Ø  Mała retencja

Ø  Wiosna bez płomieni, bezpieczeństwo w lesie

Ø  Produkcja szkółkarska –jak powstają młode drzewka ( od nasionka do drzewka)

Ø Las w czterech porach roku

Ø Ogłosy lasu i ptaków

Ø Konsekwencje prawne, społeczne i ekologiczne wynikające z nieprzestrzegania zakazów w ustawie o lasach i ustawie o ochronie przyrody

Ø Profilaktyka ochrony przeciwpożarowej lasów

Ø Zasady BHP oraz zagrożenia występujące w lesie.

Ø Drewno surowiec doskonały.

Izba edukacyjna posiada podjazdy i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

 

Lp.

Imprezy, akcje, wydarzenia

Termin

1

Spotkania i pogadanki tematyczne z leśnikami

cały rok

2

Sprzątanie świata międzynarodowa kampania z placówkami oświatowymi

marzec / wrzesień

3

Święto drzewa- sadzenie drzew wspólnie z placówkami oświatowymi

październik

4

Zimowe dokarmianie zwierzyny

styczeń/luty, grudzień

5

Inne - we współpracy z RDLP w Białymstoku oraz innymi podmiotami, samorządami i ogranizacjami m.in. Bieg Tygrysa w Orzyszu, Walka Czołgów, Ełkowisko.

cały rok

6

Cykliczne spotkania z dziećmi "Pory roku w lesie" w Sołeckim Centrum Kultury w Drygałach

wiosna/lato/jesień/zima

Nadleśnictwo Drygały informuje o możliwości przeprowadzenia zajęć z edukacji leśnej w formie online, np. poprzez uczestnictwo w zajęciach zdalnych realizowanych przez jednostki oświatowe.

OFERTA WIRTUALNA

1.

Strona internetowa Nadleśnictwa Drygały – http://www.bialystok.lasy.gov.pl/web/drygaly

2.

Tablice interaktywne "Odgłosy lasu" oraz "Odgłosy ptaków".

3.

Izba edukacyjna - „Światło, dotyk, dźwięk – diorama jako interaktywny projekt multimedialny".

Audiodeskrypcja – opis treści wizualnych osobom niewidomym lub słabowidzącym.

  

 


Nadleśniczy Nadleśnictwa Drygały